Ние сме ЕдусофтБГ и нашата мисия е

Да подпомагаме училищното образование като създаваме качествени образователни софтуерни и уеб базирани решения и обучаваме учителите в дигитални компетентности.