Проекти:

Проект „Добавено съдържание“

От 15 ноември 2021 година „Едусофт-БГ“ ООД стартира проект „Добавено съдържание“ (Augmented content) в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 с регистрационен номер 2021-1-BG01-KA220-SCH-000027925. Негови партньори са 30. СУ „Братя Миладинови“ – София (България), T-oppi OY – Еспоо (Финландия), 1o Geniko Lykeio Kamaterou – Атина (Гърция) Fachberufsschule Wolfsberg (Австрия) и EPSILON Marketing e.U. – Виена (Австрия). Проектът е с продължителност 2 години, като негова основна цел е да се разработи, апробира и разпространи уеб платформа и мобилно приложение за учители и ученици за споделяне на електронно съдържание, което да бъде прикачено към съществуващи книжни тела на учебници, учебни помагала и други помощни средства в образованието.


Проектът се реализира с подкрепата на Европейската комисия и Център за развитие на човешките ресурси.

На 17 и 18 декември 2021 година във Виена се проведе първата международна среща по проекта. На срещата присъстваха представители от „Едусофт-БГ“ ООД, 30. СУ „Братя Миладинови“, T-oppi OY, 1o Geniko Lykeio Kamaterou, които участваха виртуално, и EPSILON Marketing e.U., които бяха домакини на срещата. Поради наложена карантина на партньорите от Fachberufsschule Wolfsberg, те не можаха да се включат в срещата. Не нея бяха обсъдени: детайлен план за дейностите през първата година на проекта; разпределението на бюджета между партньорите във връзка с поставените задачи за реализация; стратегия за оценка и мониторинг на дейностите по проекта; стъпките за разпространение на информация за проекта. Специално внимание по време на срещата се обърна на начините, по които трябва да бъде спомената финансиращата програма на проекта. С всеки един от присъстващите партньори на срещата бе подписан договор между координатора и съответната организация/училище с анекси, регламентиращи задълженията, отговорностите и финансовите средства.
През месец януари 2022 година се проведе онлайн обучение за учители и представители на организациите партньори на тема „Инструменти за създаване на векторна графика и лога“, водена от експерти на EPSILON Marketing e.U. След него се проведе конкурс за лого на проекта. В него участваха ученици от трите училища партньори в проекта. Бяха подадени 14 предложения. Комисия в състав по двама представители от всяка партнираща организация гласува онлайн по критерии за определяне лого на проекта. За такова бе избрано едно от предложенията на 30. СУ „Братя Миладинови“.През месец февруари 2022 година се проведе онлайн обучение за учители и представители на организациите партньори на тема „Ефективни методики, използвани за предоставяне на дистанционно обучение. Видове онлайн обучение: база знания, онлайн поддръжка, асинхронно обучение, синхронно обучение, хибридно обучение“. То бе организирано от финландската организация T-oppi OY. На него се представиха различни методики и средства за работа от разстояние при обучението на подрастващи. Специално внимание бе отделено на платформата eTwining, като една от възможностите за работа на учители и ученици от различни европейски държави.


От 24 до 27 март 2022 година в София се проведе курс за учители на тема „Създаване на дигитални ресурси“. Домакин бе 30. СУ „Братя Миладинови“, а негови лектори Ивайло Иванов и Цветанка Тодорова от „Едусофт-БГ“ ООД. В обучението се включиха представители на всички партниращи организации и на новия партньор за проекта – турското училище Namık Karamancı Fen Lisesi от Манавгат, Турция, които замениха австрийското училище Fachberufsschule Wolfsberg, тъй като то не можеше да изпълнява своите задължения по проекта. В рамките на обучението бяха разгледани инструменти със свободни права за ползване за създаване и обработна на електронно съдържание в следните видове медийни формати: изображения, аудио, анимация и видео.От 11 до 13 август 2022 година в Хелзинки, Финландия се проведе обучителен курс на тема „Добавеното съдържание в помощ на обучението на ученици“. Домакин бе финландският партньор T-oppi OY, а в него се включиха участници от всички партньорски организации. В обучението бе представена платформата за добавено съдържание (https://acontent.eu/) и първата версия на приложението за смартфони, които са два от продуктите разработвани в рамките на проекта. Участниците имаха възможност да се запознаят с финландската образователна система и столицата на Финландия – Хелзинки.През септември 2022 година започна разработка на видеокурсове за запознаване с различни настолни и онлайн приложения за създаване на дигитално учебно съдържание. Планира се да бъдат представени приложения за създаване и обработка на видео, аудио, графично и анимационно съдържание, интерактивни образователни материали и онлайн тестове за проверка и диагностика на постиженията на обучаемите. Всеки един видеоурок ще има субтитри на 11 езика – английски, финландски, шведски, български, немски, турски, гръцки, испански, руски, словашки и чешки. Те ще бъдат снимани във виртуално студио с водещи младежи. Избраните продукти за представяне са със свободни права за ползване. Видеоуроците ще бъдат свободно достъпни в YouTube канала на проекта - https://www.youtube.com/@createdigitaleducationalresour.Платформата за управление на добавеното съдържание вече е налична в интернет. Тя се намира на URL адрес: https://acontent.eu/ За да се използва е необходимо потребителите да направят регистрация. Как става това може да видите тук. Платформата поддържа няколко езикови версии – английска, финландска, шведска, българска, немска, турска, гръцка, испанска, руска, словашка и чешка. Всеки един дигитален материал, който е необходимо да се прикачи към учебник, се публикува в платформата, като се прави връзка със съответния учебник и страницата, за която се отнася.
На 28 септември 2023 година в 30. СУ „Братя Миладинови“ се състоя семинар за представяне на създадените в проекта продукти. На семинара присъстваха над 100 учители, директори и образователни експерти. Учителите от училището домакин, които са и партньори по проекта, представиха опита си от работата по него и постигнатите резултати. Ивайло Иванов от „ЕДУСОФТ-БГ“ ООД представи разработената методология за използване на дигитално съдържание към недигитални образователни ресурси, която е може да видите тук. Семинарът бе излъчван на живо в YouTube канала на проекта.Проект „Не губи връзка с обучаемите“


От 1 юни 2019 година, "Едусофт-БГ" ООД реализира проект по програма "Еразъм+", ключова дейност 1 със заглавие Запази знанията си, за да ги споделиш с обучаемите. Проектът се реализира с подкрепата на Европейската комисия и Център за развитие на човешките ресурси.

Основна цел на проекта е да се подговят лекторите на обученията, които се предлагат от компанията, да използват онлайн платформи за допълнителни консултации на обучаемите и създаване на електронно съдържание към съществуващите курсове. Това видеосъдържание ще бъде достъпно в интернет и ще може да се използва при комбинирана форма на обучение съчетаваща присъствената с дистанционната.

За постигане на целта, 10 лектора ще бъдат включени в структуриран курс на тема "Онлайн платформи за дистанционно обучение", който ще се проведе в Париж, Франция.

Първите допълнителни онлайн консултации ще бъдат за курсовете, започващи през 2020 година, електронните материали се очакват да бъдат готови през април 2020 година.

Регистрационния номер на проекта е 2019-1-BG01-KA104-061651.

Работа в Zoom


Подкаст


Работа с Forms от Office 365


Работа в MS Excel


Компютърно моделиране за 4 клас


Работа в Teams