Курсове

Курс

Часове

Цена

Кредити

Анотация

3D моделиране

32

129,00 лв

2

Дизайн на печатни материали

32

129,00 лв

2

Използване на облачни технологии в процеса на обучение

16

59,00 лв

1

Съвременни технологии за дизайн и разработка на уеб сайтове

32

129,00 лв

2

Създаване на ефективни уеб сайтове с WordPress

32

129,00 лв

2

Цифрова обработка на звук

16

59,00 лв

1

Цифрови изображения

32

129,00 лв

2

Компютърна анимация

32

129,00 лв

2

Цифрово видео

32

129,00 лв

2